FLASH NEWS Text Book Indenting 2019-2020 Circular in Latest News+ Sampoorna Updation for SSLC Exam March 2019 -Instructions in Latest News+SSLC Examination March 2019-Notification in Latest News

Aksharamuttam Quiz -Previous Question Papers

ദേശാഭിമാനി കേരളത്തിലെ സ്ക്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരമുറ്റം ക്വിസ് മത്സരം. 2011-ല്‍ തുടങ്ങി വന്‍ വിജയമായി മാറിയ ക്വിസ് ഫെസ്റ്റിവലില്‍ വര്‍ഷം തോറും 45 ലക്ഷത്തിലേറെ വിദ്യാര്‍ഥികളും 16,000-ത്തോളം വിദ്യാലയങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.ഈ മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ സഹായകമാക്കുന്ന മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഇവിടെ നല്‍കുന്നു.
Downloads
Aksharamuttam Quiz 2013-LP,UP,HS,HSS (Sub District Level)
Aksharamuttam Quiz 2013-LP,UP,HS,HSS (District Level)
Aksharamuttam Quiz 2014-LP (Sub District Level)
Aksharamuttam Quiz 2014-UP (Sub District Level)
Aksharamuttam Quiz 2014-HS (Sub District Level)
Aksharamuttam Quiz 2014-HSS (Sub District Level)
Aksharamuttam Quiz 2016-LP,UP,HS,HSS(District Level)
Permission for conducting Aksharamuttam Quiz in schools-Circular
Aksharamuttam Quiz 2017-LP
Aksharamuttam Quiz 2017-UP
Aksharamuttam Quiz 2017-HS
Aksharamuttam Quiz 2017-HSS

Bulk Image Croping & Resizing

സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളുടേയും ഫോട്ടോകൾ Gimp Software ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നിച്ച് Resize ചെയ്യാം .താഴെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കുക.


സമ്പൂർണ്ണയിൽ ഫോട്ടോകൾ അപ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ 20-30 Kb ക്കിടയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വേണം. എന്നാൽ ഒന്നിച്ച് Resize ചെയ്യുമ്പോൾ ചിത്രങ്ങളുടെ size 30 kb യെക്കാൾ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം 
 Resize Images in a folder to a size between 20 - 30 kb

Cropping Images in Bulk Using M S Office Picture Manager
Tag:Videos Prepared by Sri.Jafarali

"Sradha" - HS,UP & LP Module - 2018

പഠനപ്രയാസം നേരിടുന്ന ഓരോ കുട്ടിയ്ക്കും അവര്‍ക്കാവശ്യമായ പ്രത്യേക പഠനാനുഭവങ്ങള്‍ നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്.  ഈ ലക്ഷ്യം മുന്‍ നിര്‍ത്തി പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്   നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്  ശ്രദ്ധ.കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍.

CMDRF Contribution Details option in spark

As per Circular No 99/2018/Fin dated 31/10/2018, and Circular_No_88/2018/Fin 25/09/2018 the following changes have been done in ‘ CMDRF (Flood 2018) Contribution details’ option:

The employees whose option already given as ‘Yes’ for salary deduction can be changed to ‘No’. (If the option is once changed to ‘N’, it cannot be changed further). Those who had already given the option other than Salary deduction, ( i.e. NR+ remaining from salary or PR arrear + remaining from salary or Surrender + remaining from salary) and processed 9/2018 salary with CMDRF deduction,  in such cases details cannot be edited.
 
Employees who have already  given the option as ‘No’ can give their option as ‘Y’es till the salary of October is processed. After processing the salary for October 2018, details cannot be edited.

Employees  joined in service on or after 01/10/2018, whose CMDRF contribution details can now update through CMDRF (Flood 2018) contribution details option .Here the gross amount calculation will be based on employees 10/2018 salary details.
Any Proposal for refund from CMDRF due to the mistake from the part of DDO will NOT be entertained in SPARK PMU, and the same needs to be addressed to Fin(Funds) Department ( Refer Circular 88 Point 14)

Salary Challenge -Revised Circular

സാലറി ചാലഞ്ചിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം സംഭാവനയായി നൽകാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ സമ്മതപത്രം നൽകണമെന്നു ധനവകുപ്പിന്റെ നിർദേശം. നേരത്തെ സാലറി ചാലഞ്ചിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടു സമ്മതപത്രം നൽകാൻ കഴിയാത്തവർക്കും ഇതു ബാധകമാണ്. സമ്മതപത്രമില്ലാതെ ഒരു ജീവനക്കാരന്റെ പോലും ശമ്പളത്തിൽ നിന്നു സംഭാവനത്തുക കുറവു ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇത്തരത്തിൽ കുറവു ചെയ്തു ബിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മതപത്രം ഉടൻ വാങ്ങണം. ഇതിനു കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ബിൽ റദ്ദാക്കി പുതിയ ബിൽ തയാറാക്കണം.

സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ ഉത്തരവിനു മുൻപ് തയാറാക്കിയ ശമ്പള ബില്ലുകൾ ഉത്തരവിനു വിരുദ്ധമല്ലെങ്കിൽ റദ്ദാക്കേണ്ടതില്ല. ഡിഡിഒമാർ ഒരു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ കത്തു ട്രഷറിയിൽ നൽകി ബിൽ മാറിയാൽ മതിയാകുമെന്നു ധനവകുപ്പ് നിർദേശിച്ചു. ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളത്തിൽ കുറഞ്ഞുള്ള തുക സാലറി ചാലഞ്ചിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്വീകരിക്കില്ല. അങ്ങനെ നൽകണമെന്നുള്ളവർക്കു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കു നേരിട്ടു കൈമാറാം.

4,85,469 സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ 2,88,904 പേരാണു സാലറി ചാലഞ്ചിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1,96,565 പേർ വിസമ്മത പത്രവും നൽകി. എന്നാൽ, സുപ്രീംകോടതി വിസമ്മതപത്രം റദ്ദാക്കിയതോടെ സാലറി ചാലഞ്ചിൽ പങ്കെടുത്ത 2,88,904 പേരിൽ നിന്നു സമ്മതപത്രം വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൽ 89% പേർ തങ്ങളുടെ സംഭാവന കുറവു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു കത്തു നൽകിയിരുന്നു. ഇതു സമ്മതപത്രമായി കണക്കാക്കും.
ശമ്പളം നൽകാൻ വിവിധ മാർഗങ്ങൾ (ഓപ്ഷൻ) തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള രേഖകൾ നൽകിയവർ പുതുതായി സമ്മതപത്രം നൽകേണ്ടതില്ല.
സാലറി ചാലഞ്ചിൽ നിന്ന് പിൻമാറാൻ അവസരം; ഒരു വിഭാഗത്തിനു മാത്രം 
ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം 10 തവണകളായി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചവർക്കു മാത്രമാണു പിന്മാറാൻ കഴിയുക. ഇവർ നൽകിയ ആദ്യ ഗഡു തിരികെ ലഭിക്കില്ല. ലീവ് സറണ്ടർ, ശമ്പള പരിഷ്കരണ കുടിശിക തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നു സംഭാവന നൽകിയവർക്കും  സാലറി ചാലഞ്ചിൽ നിന്നു പിന്മാറാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒക്ടോബറിലെ ശമ്പളത്തിൽ തന്നെ സാലറി ചാലഞ്ചിൽ‌ നിന്നു പിന്മാറുന്നുവെന്നു രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നാണു ഡിഡിഒമാർക്കു നൽകിയ നിർദേശം. ഇതിനായി ജീവനക്കാരന്റെ പക്കൽ നിന്നു കത്തു വാങ്ങുകയും വേണം. പിന്മാറുന്നവർക്കു വീണ്ടും സാലറി ചാലഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരമില്ല.

E-GRANTZ 3.0 (PRE-MATRIC)

പട്ടികജാതി/വര്‍ഗ്ഗ  വികസന  വകുപ്പിന്‍റെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികളും ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുതിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ആയ e-grants 3.0 നിലവില്‍ വന്നു .പ്രീ മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികള്‍ 2018-19 അദ്ധ്യയന  വര്‍ഷം മുതല്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും e-grants 3.0 സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ മുഖേന നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് .e-grants ഏകജാലക സംവിധാനം വഴി വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ അര്‍ഹരായവിരിലേക്ക് നല്‍കുന്നതിന് ലഘു നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിക്കണം .കൂടുതല്‍ അറിവിലേക്കായി ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന Help File ഉപയോഗിക്കാം.

How to Process 4th Installment of Pay Revision Arrears in Spark

ശമ്പളപരിഷ്കരണം 2014  നാലാം ഗഡു  പ്രോസസ്സ്  ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷന്‍ സ്പാര്‍ക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി.GO(P) No 146/2018/Fin dated 16-09-2018 എന്ന ഉത്തരവ് പ്രകാരം പണമായി ലഭിക്കും .
പേ റിവിഷൻ അരീയർ ബില്‍ സ്പാര്‍ക്കില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതിന് എല്ലാ DDO- മാരും താഴെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക.
മൂന്നാം ഗഡുവിന്‍റെ Encashment Details അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക .തുടര്‍ന്ന് Accounts-Bills -Make Bill From Payroll തുറന്ന് വന്ന പേജില്‍ DDO Code ,Bill Nature (Pay Revision Arrear) എന്നിവ നല്‍കുക .അപ്പോള്‍ Select Bill എന്ന മെനുവില്‍ Bill Code വിവരങ്ങള്‍ കാണാം .

ബില്‍ സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക .ആ ബില്ലില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ കാണാം .ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രെദ്ധിക്കുക .ഓരോ Employeeയുടെയും പേരിനു നേരെ ചെക്ക് ബോക്സ്‌ കാണാം താഴെ Exclude Selected Employees എന്നും.ബില്‍ വീണ്ടും Re Process ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണിത് .ചെക്ക് ബോക്സില്‍ ടിക്ക് നല്‍കി നല്‍കിയാല്‍ Re Process (salary matters-pay revision 2014 -pay revision arrear-pay revision arrear re processing- Retired Employees ആണെങ്കില്‍ Salary Matters-Pay Revision 2014-Pay Revision 2014 Retired  -Pay Revision Arrear Re Processing (Retired)) ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാറും .Re Process ആവശ്യമില്ലാത്തവര്‍ Make Bill മാത്രം നല്‍കുക .

Make Bill നല്‍കി കഴിഞ്ഞാല്‍ Paybill has been successfully prepared with Bill Number : 12345678 എന്ന മെസ്സേജ് വരുകയും തൊട്ട് താഴെ Generate Inner Bill ,Generate Outer Bill ,Generate Schedule  എന്നി മൂന്ന് മെനു കാണാം ഇതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പണ്‍ നല്‍കി പ്രിന്‍റ് എടുക്കാം. തുടര്‍ന്ന് ഇ- സബ്മിഷന്‍ നല്‍കാം ബില്ലില്‍ തെറ്റ് വന്നാല്‍ Accounts-Bills-Cancel Bill എന്ന മെനുവില്‍ ക്യാന്‍സല്‍ നല്‍കാം.വീണ്ടും Accounts-Bills -Make Bill From Payrollല്‍ വന്ന് Exclude Selected Employees നല്‍കി ബില്‍ റീ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം .
Make Bill From Payroll എന്ന പേജില്‍ ഒരു നോട്ടീസ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
If irregular drawal of previous installments (either excess drawal or short drawal) is noticed, then such cases are to be excluded from current installment. DDO can exclude such employees here. If excluded, their pay-revision arrear can be reprocessed later as per circular No.77/2017/Fin dated 19/10/2017. Income tax cannot be recovered from those employees who had already opted for CMDRF contribution through Pay Revision Arrear IV installment.
ഈ കാര്യം ഓരോ ഡി .ഡി ഒ യും ശ്രെദ്ധിക്കുമല്ലോ .
CMDRF (Flood 2018) Contribution ല്‍ തന്‍റെ  വിഹിതമായ്‌ Pay Revision Arrears 4th Installment നല്‍കിയവരുടെ തുക CMDRF ലേക്ക് പോക്കുന്നതാണ്.എങ്കിലും ബില്ലുകള്‍ ട്രെഷറിയില്‍ നല്‍കണം .ഇവിടെ CMDRF Flood Relief എന്ന Schedule ബില്ലിനൊപ്പം നല്‍കണം ,കൂടാതെ പണമായ് ലഭിക്കുന്നവരുടെ Bank Statement. ഇത് ലഭിക്കാന്‍Salary Matters-Pay Revision 2014-Pay Revision Arrear -Pay Revision Arrear Bill എന്ന മെനുവില്‍ Retired Employees ആണെങ്കില്‍ Salary Matters-Pay Revision 2014-Pay Revision 2014 Retired  -Pay Revision Arrear Bill(Retired) എന്ന ഓപ്ഷന്‍ നല്‍കാം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓര്‍ക്കേണ്ടത് Pay Revision Arrear ഒന്നാം ഗഡു പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത വര്‍ഷവും മാസവുമാണ് .

ശരിയായ വര്‍ഷവും മാസവും നല്‍കിയാല്‍ നമ്മള്‍ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത മുഴുവന്‍ ബില്‍ വിവരങ്ങളും കാണാം ഇവിടെ നിന്നും ആവശ്യമായത് സെലക്ട്‌ ചെയ്ത് പ്രിന്‍റ് എടുക്കാം.ഒരു കാര്യം ഓര്‍ക്കുമല്ലോ Pay Revision Arrears 1,2,3 Installment ഏതു ഓഫീസിലാണോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തത് അവിടെയാണ് നാലാം ഗഡുവും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് .

Chief Minister Distress Relief Fund and Income Tax returns

കേരളത്തെ സാരമായി ബാധിച്ച പ്രളയത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങളില്‍ നിന്നും കരകയറുന്നതിന് വേണ്ടി സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നേരിട്ടും സാലറി ചലഞ്ജിന്‍റെ ഭാഗമായും ശമ്പളത്തിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭാവനകള്‍ക്ക് നികുതിയിളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലര്‍ക്കും സംശയങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. സംശയങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടികള്‍ മുകളില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള വീഡിയോയില്‍ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ചില സുപ്രധാനമായ പോയിന്റുകള്‍ താഴെ നല്‍കുന്നു.
CMDRF ലേക്ക് അടച്ച തുക ടാക്സബിള്‍ ഇന്‍കത്തില്‍ നിന്നാണ് കുറവ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ടാക്സില്‍ നിന്നല്ല
ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം CMDRF ലേക്ക് അടച്ചവര്‍ 12 മാസത്തെ ശമ്പളവും വരുമാനമായി കാണിക്കണം. അല്ലാതെ 11 മാസത്തെ ശമ്പളം വരുമാനമായി കാണിച്ചാല്‍ പോര.
ഫെസ്റ്റിവല്‍ അലവന്‍സ് ഇത്തവണ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് വരുമാനമായും 80 ജി യില്‍ കിഴിവായും കാണിക്കേണ്ടതില്ല.
 പേറിവിഷന്‍‌ അരിയര്‍ CMDRF ലേക്ക് നല്‍കിയവര്‍ അത് സാലറി അരിയര്‍ എന്ന ഭാഗത്ത് വരുമാനമായും കാണിക്കണം.
 ലീവ് സറണ്ടര്‍ CMDRF ലേക്ക് നല്‍കിയവര്‍ സറണ്ടര്‍ തുക വരുമാനമായി കാണിച്ചിട്ട് വേണം ഡിഡക്ഷനായി കാണിക്കാന്‍
പി.എഫില്‍ നിന്ന് NRA എടുത്ത് CMDRF ലേക്ക് അടച്ചവര്‍ ഈ തുക വരുമാനത്തില്‍ കാണിക്കേണ്ടതില്ല. 80ജി .യില്‍ ഡിഡക്ഷനായി മാത്രം കാണിച്ചാല്‍ മതി. 
സാലറി ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തവര്‍ക്ക് ഒരുമാസത്തെ ശമ്പളം മുഴുവനും ഈ വര്‍ഷം 80 ജി വകുപ്പില്‍ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ല. 
കാരണം 2019 ഫെബ്രുവരി മാസത്ത ശമ്പളം വരെ എത്ര രൂപ CMDRF ലേക്ക് നല്‍കിയോ അത്ര മാത്രമേ ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ കുുറവ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുകുയുള്ളൂ.
    2018 സെപ്തംബര്‍ മാസത്തിലെ ശമ്പളം മുതല്‍ പരമാവധി 10 ഗഡുക്കളായാണ് സംഭാവന നല്‍കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. അങ്ങിനെയെങ്കില്‍ 2019 ഫെബ്രുവരി വരെ നല്‍കുന്നത് 6 ഇന്‍സ്റ്റാള്‍മെന്‍റുകളായിരിക്കും. ഇത് മാത്രമേ ഈ വര്‍ഷം ഡിഡക്ഷനായി കാണിക്കാന്‍ കഴിയൂ. ബാക്കി അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ക്ലെയിം ചെയ്യാം.
    ഇന്‍സ്റ്റാള്‍മെന്റിന്റെ എണ്ണം കുറച്ചിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക് അവര്‍ അടുത്ത ഫെബ്രുവരി മാസം വരെ എത്ര രൂപ നല്‍കുന്നുവോ അത്രയും തുക കുറയ്ക്കാം.
    പി.എഫില്‍ നിന്ന് NRA ആയി നല്‍കിയവര്‍ക്കും, ലീവ് സറണ്ടര്‍ ചെയ്ത് സംഭാവന ചെയ്തവര്‍ക്കും അത് അടുത്ത ഫെബ്രുവരി മാസത്തിനുള്ളില്‍ ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ ഒരു മാസത്തെ മുഴുവന്‍ ശമ്പളവും ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ തന്നെ കിഴിവായി കാണിക്കാം.
    എന്നാല്‍ പേ-റിവിഷന്‍ അരിയറിന്‍റെ നാലാമത്തെ ഗഡു  CMDRF ലേക്ക് മാറ്റി ബാക്കിയുള്ളത് ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും ഗഡുക്കളായി നല്‍കുന്നവര്‍ക്ക് നാലാമത്തെ ഗഡുവിന്‍റെ മൊത്തം തുകയും കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ളതില്‍ 2019 ഫെബ്രുവരി മാസം വരെ വരുന്ന ഇന്‍സ്റ്റാള്‍മെന്‍റുകളും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത തുക ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ കിഴിവായി കാണിക്കാവുന്നതാണ്.
 
ഈ വര്‍ഷത്തെ മാറ്റങ്ങള്‍
2018 ലെ സാമ്പത്തിക ബജറ്റില്‍ നികുതി നിരക്കുകളില്‍ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ശമ്പള വരുമാനക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന ചില സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങള്‍ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

എല്ലാ ശമ്പള വരുമാനക്കാര്‍ക്കും മൊത്ത വരുമാനത്തില്‍ നിന്നും 40,000 രൂപ സ്റ്റന്‍ഡേര്‍ഡ് ഡിഡക്ഷനായി അനുവദിക്കും
ഇതിനു പകരമായി മെഡിക്കല്‍ റീ-ഇംപേര്‍സ്മെന്‍റ് ഇനത്തില്‍ അനുവദിച്ചിരുന്ന 15000 രൂപയുടെ ഡിഡക്ഷനും കണ്‍വെയന്‍സ് അലവന്‍സ് ഇനത്തില്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ അനുവദിച്ചിരുന്ന 19200 രൂപയുടെ ഡിഡക്ഷനും നിര്‍ത്തലാക്കി.
എഡ്യുക്കേഷന്‍ സെസ് 3 ശതമാനമായിരുന്നത് അതിന്‍റെ പേര് ഹെല്‍ത്ത് ആന്‍റ് എഡ്യുക്കേഷന്‍ സെസ് എന്നാക്കി മാറ്റി 4 ശതമാനമാക്കി ഉയര്‍ത്തി.

ഇതില്‍ മെഡിക്കല്‍ റീ-ഇംപേര്‍സ്മെന്‍റിന്‍റെ നേട്ടം അപൂര്‍വ്വമായി ചിലര്‍ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നതാണ്. അതായത് ഒരാള്‍ക്ക് മെഡിക്കല്‍ റീ-ഇംപേര്‍സ്മെന്‍റ് ഇനത്തില്‍ സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും 60,000 രൂപ ലഭിച്ചുവെങ്കില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇതില്‍ 15000 fരൂപ കുറച്ച് ബാക്കി 45000 രൂപ വരുമാനമാക്കി കാണിച്ച് അതിന് നികുതി നല്‍കിയാല്‍ മതിയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇനി മുതല്‍ ലഭിച്ച മുഴുവന്‍ തുകയ്ക്കും നികുതി നല്‍കണം.

അതു പോലെ ചുരുക്കം ചില ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ശമ്പളത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി കണ്‍വയന്‍സ് അലവന്‍സ് ലഭിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ലഭിച്ചിരുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രം ഒരു മാസം 1600 രൂപ വീതം വര്‍ഷത്തില്‍ 19200 രൂപ വരെ കുറയ്ക്കാമായിരുന്നു. അതും ഇനി സാധ്യമല്ല.

ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ ഈ രണ്ട് നേട്ടങ്ങളും നേരത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് ഡിഡക്ഷന്‍റെ നേട്ടം നിസാരമല്ല. 5 ശതമാനം ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഒരാള്‍ക്ക് 2000 രൂപയുടെയും 20 ശതമാനം ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഒരാള്‍ക്ക് 8000 രൂപയുടെയും 30 ശതമാനം ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളവര്‍ക്ക് 12000 രുപയുടെയും നേട്ടം ലഭിക്കും.

Snehapoorvam Scholarship 2018-19

2018-19 വർഷത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.  2018 ഒക്ടോബർ 31നകം ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.വാർഷിക വരുമാനം ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിൽ 20000 രൂപയും നഗരങ്ങളിൽ 22375 രൂപയിൽ കൂടരുത്.
അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ
1.Death സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്
2.BPL റേഷൻ കാർഡിന്റെ പകർപ്പോ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ വരുമാനം തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
3.Nationalised/Scheduled ബാങ്കിൽ കുട്ടിയുടെയും രക്ഷകര്താവിന്റെയും പേരിലുള്ള joint account പാസ്സ്‌ബുക്കിന്റെ ആദ്യ പേജിന്റെ പകർപ്പ്
4.ആധാർ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്

Anticipatory Income Statement 2018-19

2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലേക്കുള്ള ആദായ നികുതി കണക്കാക്കി ഓരോ ഗഡു മാര്‍ച്ച് മാസത്തെ ശമ്പളം മുതല്‍ പിടിച്ചു തുടങ്ങണം. ഇതിനുള്ള പരിഷ്കരിച്ച സോഫ്റ്റ് വെയറുകള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.
2018 ലെ സാമ്പത്തിക ബജറ്റില്‍ നികുതി നിരക്കുകളില്‍ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ശമ്പള വരുമാനക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന ചില സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങള്‍ താഴെ പറയുന്നവയാണ്. 
എല്ലാ ശമ്പള വരുമാനക്കാര്‍ക്കും മൊത്ത വരുമാനത്തില്‍ നിന്നും 40,000 രൂപ സ്റ്റന്‍ഡേര്‍ഡ് ഡിഡക്ഷനായി അനുവദിക്കും
ഇതിനു പകരമായി മെഡിക്കല്‍ റീ-ഇംപേര്‍സ്മെന്‍റ് ഇനത്തില്‍ അനുവദിച്ചിരുന്ന 15000 രൂപയുടെ ഡിഡക്ഷനും കണ്‍വെയന്‍സ് അലവന്‍സ് ഇനത്തില്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ അനുവദിച്ചിരുന്ന 19200 രൂപയുടെ ഡിഡക്ഷനും നിര്‍ത്തലാക്കി.
എഡ്യുക്കേഷന്‍ സെസ് 3 ശതമാനമായിരുന്നത് അതിന്‍റെ പേര് ഹെല്‍ത്ത് ആന്‍റ് എഡ്യുക്കേഷന്‍ സെസ് എന്നാക്കി മാറ്റി 4 ശതമാനമാക്കി ഉയര്‍ത്തി.
ഇതില്‍ മെഡിക്കല്‍ റീ-ഇംപേര്‍സ്മെന്‍റിന്‍റെ നേട്ടം അപൂര്‍വ്വമായി ചിലര്‍ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നതാണ്. അതായത് ഒരാള്‍ക്ക് മെഡിക്കല്‍ റീ-ഇംപേര്‍സ്മെന്‍റ് ഇനത്തില്‍ സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും 60,000 രൂപ ലഭിച്ചുവെങ്കില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇതില്‍ 15000 രൂപ കുറച്ച് ബാക്കി 45000 രൂപ വരുമാനമാക്കി കാണിച്ച് അതിന് നികുതി നല്‍കിയാല്‍ മതിയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇനി മുതല്‍ ലഭിച്ച മുഴുവന്‍ തുകയ്ക്കും നികുതി നല്‍കണം.
അതു പോലെ ചുരുക്കം ചില ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ശമ്പളത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി കണ്‍വയന്‍സ് അലവന്‍സ് ലഭിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ലഭിച്ചിരുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രം ഒരു മാസം 1600 രൂപ വീതം വര്‍ഷത്തില്‍ 19200 രൂപ വരെ കുറയ്ക്കാമായിരുന്നു. അതും ഇനി സാധ്യമല്ല.
ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ ഈ രണ്ട് നേട്ടങ്ങളും നേരത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് ഡിഡക്ഷന്‍റെ നേട്ടം നിസാരമല്ല. 5 ശതമാനം ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഒരാള്‍ക്ക് 2000 രൂപയുടെയും 20 ശതമാനം ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഒരാള്‍ക്ക് 8000 രൂപയുടെയും 30 ശതമാനം ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളവര്‍ക്ക് 12000 രുപയുടെയും നേട്ടം ലഭിക്കും.
Downloads
New Anticipatory Income Statement -Prepared by sri.Alrahiman
New Anticipatory Income Statement -Prepared by sri.Sudheer Kumar TK

How to Register in MEDISEP(Medical Insurance for State Employees and Pensioners)

സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി MEDISEP ൽ അംഗമാകുന്നതിനായി ജീവനക്കാരുടെ വിവരശേഖരണം ഓൺലൈൻ വഴി നടത്തുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചു. വിവരശേഖരണം ഇനി ഓഫ്‌ലൈൻ പ്രൊഫോർമ വഴി നടത്തും. എല്ലാ സ്ഥാപന മേലധികാരിമാരും തങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ വിവരശേഖരണം തന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊഫോർമ വഴി ശേഖരിക്കേണ്ടതും അവ എക്സൽ ഫോർമാറ്റിൽ തയ്യാറാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട നോഡൽ ഓഫീസർക്ക് കൈമാറാറേണ്ടതുമാണ്. ഇതിനകം MEDISEP പോർട്ടലിൽ ഓൺലൈനായി നൽകിയവരും ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രൊഫോർമ വഴി വിവരങ്ങൾ സ്ഥാപന മേലധികാരിക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്. വിവരങ്ങൾ കൈമാറേണ്ട അവസാനതീയതി : 2018 സെപ്റ്റംബർ 29. 
ജീവനക്കാർ തയ്യാറാക്കി നൽകേണ്ട പ്രൊഫോർമ, സ്ഥാപന മേലധികാരി തയ്യാറാക്കേണ്ട എക്സൽ ഷീറ്റ്, എക്സൽ ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്  തുടങ്ങിയ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍.

Mid Day Meal Scheme-Kerala Portal

Noon Meal Online Software Updated:-
Cook Attendance ഒഴിവാക്കി. കുട്ടിയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ Cook ഹാജരായി എന്നർത്ഥം.
K2 Form, NMP-1 ഇവയുടെ downloading പ്രശ്നം തീർന്നു. Click ചെയ്താൽ ഉടൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്.
Menu ഉൾപ്പെടുത്താൻ എളുപ്പം. ബോക്സിൽ ടിക്ക് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യാം.
Account ആണ് പൂർണ്ണമാകാത്തത്. DPI യിൽ നിന്നും Noon Meal Account ലേയ്ക്ക്   വരുന്ന പണം Autopost ആയി Software ൽ എത്തും. നാം enter ചെയ്യേണ്ടതില്ല. പക്ഷേ ഇത് പ്രവർത്തന സജ്ജമായിട്ടില്ല. എന്നാൽ 1.6.18 ലെ Opening Balance സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ തുക കൂടുതലുള്ളവർക്ക് Accounts ലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഈ തുക കുറവാണെങ്കിൽ കഴിയില്ല. Autopost ആ കുന്നതു വരെ കാത്തിരിക്കണം.
Accounts - Vouchers എന്ന ഭാഗത്ത് 3 കാര്യങ്ങൾ
1. Bank Transaction
ബാങ്കിൽ നിന്നും പണം പിൻവലിക്കുമ്പോഴും ബാങ്കിലേക്ക് പണം അടയ്ക്കുമ്പോഴും ഇതുപയോഗിക്കാം.
 (ബാങ്കിലേക്ക് പണം അടയ്ക്കുന്നത് rare case. ഉദാ: ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ)
പണം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ
From എന്ന ഭാഗത്ത് ബാങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക.
To ltem എന്ന ഭാഗത്ത് cash.
Amount എന്ന കോളത്തിൽ പിൻവലിച്ച തുക.
Narration വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം.
Save.
2.Payment Voucher
ബാങ്കിൽ നിന്നും എടുത്ത cash ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ.
 Payment From എന്ന ഭാഗത്ത് Cash.
 Select Item എന്ന ഭാഗത്ത് ചെലവാക്കിയ രീതി.
 Amount എന്ന ഭാഗത്ത് ചെലവഴിച്ച തുക.
 Narration ആവശ്യമെങ്കിൽ.
 Save.

നമ്മുടെ പക്കലുള്ള പണം കുറഞ്ഞു വരുന്നത് Balance എന്ന കോളത്തിൽ കാണാം.
 3.Receipt Voucher
DPl യിൽ നിന്നല്ലാതെ ബാങ്കിലേക്ക് വരുന്ന പണം, HM Advance ആയി കൈയിൽ വരുന്ന പണം ഇവ രേഖപ്പെടുത്താൻ.
Received Head എന്ന ഭാഗത്ത്, പണം ബാങ്കിലേക്കാണ് വന്നതെങ്കിൽ Bank എന്നും കൈയിലാണ് വന്നതെങ്കിൽ Cash എന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുക.

Gas Subsidy ആണെങ്കിൽ ബാങ്കിലാണ് വരുന്നത്
HM Advance കൈയിലാണ് വരുന്നത്_
Select Item എന്ന ഭാഗത്ത് Item.
Amount
Save
സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണപരിപാടിയുടെ രേഖകൾ കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കുക എന്നത് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രമകരമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പുതിയ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം എളുപ്പമാക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ജൂൺ 1 മുതലുള്ള DATA സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ നൽകുക എന്നതാണ് ആദ്യപടി. വളരെ ലളിതമായ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നമുക്കൊന്ന്‌ പരിശോധിക്കാം.
Mozilla Firefox വഴി സൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുക. "app.keralamdms.com" എന്ന അഡ്രസ് നൽകി ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള പേജിൽ എത്താം. User ID ആയി അഞ്ചക്ക സ്‌കൂൾ കോഡ് ചേർക്കണം. ആദ്യ തവണ 1 പാസ്സ്‌വേർഡ് ആയി നൽകി Login ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യമായി ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ "Please turn off pop up blocker" എന്ന മെസ്സേജ് ബോക്സ് തുറക്കും. Pop up blocker ഒഴിവാക്കാൻ മുകൾ ഭാഗത്തെ മഞ്ഞ വരയുടെ അവസാനം കാണുന്ന Options എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വരുന്ന drop down ലിസ്റ്റിലെ "Allow pop ups for app.keralamdms.com" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഇതോടെ password മാറ്റാനുള്ള പേജിലെത്തും. നിലവിലുള്ള password 1 ഉം പുതിയ password രണ്ടു തവണയും നൽകി update ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതോടെ അപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്നു കഴിയും. ഇതിൽ ഇടതു ഭാഗത്ത് 8 ടാബുകൾ കാണാം.


  1. File
  2. School Details
  3. Rice Details
  4. Attendance
  5. Inspection
  6. Reports
  7. Accounts
  8. Others

FILES
ഒന്നാമത്തെ ടാബായ ഫയലിൽ രണ്ടു പേജുകളാണ് ഉള്ളത്. ആദ്യത്തെ Dash Board ൽ ചില വിവരങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരിച്ച കണക്കാണുള്ളത്. മേലധികാരികൾ അറിയിക്കുന്ന Flash News ഇതിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. രണ്ടാമത്തേത് Change Password ആണ്. ആവശ്യമായ അവസരങ്ങളിൽ പാസ്സ്‌വേർഡ് മാറ്റാൻ ഈ പേജ് ഉപയോഗിക്കാം.
SCHOOL DETAILS
സ്‌കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് 5 പേജുകളിലായി ചേർക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ പല വിവരങ്ങളും പിന്നീട് മാറ്റം ആവശ്യമില്ലാത്തവയാണ്. ആദ്യ രണ്ടു പേജുകളായ School Info, School Strength എന്നിവയിലെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തി മാത്രം Save ചെയ്യുക. പിന്നീട് മാറ്റം വരുത്താൻ AEO ലെവലിൽ unlock ചെയ്തു കിട്ടണം.
1. School Information


സ്‌കൂളിനെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ മിക്കവയും തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് തെരെഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. Bank IFSC Code ചേർത്ത് Get ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ ബാങ്കിന്റെ പേര്, ബ്രാഞ്ച് എന്നിവ കിട്ടും. ഈ പേജിലെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും mandatory ആണ്. എല്ലാം ശരിയാക്കി മാത്രം Update ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഈ പേജിൽ ചേർക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാനായി ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
2. School Strength
ഓരോ ക്‌ളാസ്സിലെയും കുട്ടികളുടെ Roll Strength, Feeding Strength എന്നിവയാണ് ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ളത്. SC, ST, OBC, General, Toral എന്ന ക്രമത്തിൽ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും എണ്ണം പ്രത്യേകം ചേർക്കണം. ഉച്ചഭക്ഷണ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച എണ്ണമാണ് Feeding Strength ആയി ചേർക്കേണ്ടത്. കള്ളികൾ മാറാൻ ടാബ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എല്ലാ കളങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കുക. ഏതെങ്കിലും കളിയിലെ entry മാറ്റാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പുതിയ സംഖ്യ ചേർക്കുക. ഈ പേജിൽ നൽകിയ Strength ആണ് AEO അംഗീകരിച്ചു നൽകുക. പിന്നീട് മാറ്റം വരുത്താൻ AEO യ്ക്ക് അപേക്ഷ നൽകുക.
3. MDMS Committee
ഉച്ചഭക്ഷണ കമ്മറ്റിയിലെ പ്രധാനികളുടെ പേരും ഫോൺ നമ്പറുമാണ് ഈ പേജിൽ ചേർക്കുക. ഈ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റാവുന്നവയാണ്. Clear ബട്ടൺ അമർത്തി മുഴുവനും ഒഴിവാക്കുകയും ആവാം. ഈ പേജിൽ ചേർക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
4. Infrastructure
ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടത്. ഒട്ടു മിക്കവയും തെരെഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ആണ് ഉള്ളത്. ആദ്യ പകുതിയിലുള്ളവ ചേർത്ത് "ADD" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നീട് Utensils & Devices നു കീഴെ Devise തെരഞ്ഞെടുക്കുക. അതിന്റെ എണ്ണം, Sponsor, സ്പോൺസറുടെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ചേർത്ത് ADD ചെയ്യുക. Device ന്റെ പേര് കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ Others സെലക്ട് ചെയ്തു പേര് താഴെ വരുന്ന കള്ളിയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. വലതു ഭാഗത്തെ പട്ടികയിൽ GAS കമ്പനിയുടെ പേര്, ഏജൻസിയുടെ പേര്, ഫോൺ, Consumer number എന്നിവയും ചേർക്കുക.
ഈ പേജിൽ ചേർക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
5. Cook Details
പാചകക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഇതിൽ ചേർക്കണം. ഒന്നാമത്തെ പാചകക്കാരനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് ADD ചെയ്‌താൽ അയാൾ താഴെയുള്ള കളത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. രണ്ടാമത്തെയാളെയും ഇത് പോലെ ചേർക്കാം.
ഈ പേജിൽ ചേർക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാനായിഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
RICE DETAILS
ഇതിൽ അഞ്ചു പേജുകൾ ആണുള്ളത്.
1. Opening Stock of Rice
01.06.2018 ന് സ്‌കൂളിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ള അരിയുടെ അളവാണ് ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടത്. മെയ് 31 ന് അരി ലഭിച്ചെങ്കിൽ അതുകൂടി കൂട്ടിയാണ് ഒന്നാം തിയ്യതി Opening Balance കാണിക്കുന്നത്. മൂന്നു decimals വരെ ചേർക്കാം. ഇതും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റാൻ AEO അൺലോക്ക് ചെയ്യണം.
2. Stock Entry


അരി ലഭിച്ച വിവരമാണ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ജൂൺ ഒന്നിന് ശേഷം ലഭിച്ചവയുടെ വിവരങ്ങൾ- For the month & year, Invoice No, Invoice date, Received date, From where എന്നിവ ചേർത്തിയ ശേഷം താഴെയുള്ള Item സെലക്ട് ചെയ്യുക. Rice, Special Rice, Gunny bag, Plastic bag ഇവയിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത് Quantity ചേർക്കുക. അടുത്ത കള്ളിയിൽ KG അല്ലെങ്കിൽ Nos തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ADD ചെയ്യുക.
3. Physical Stock
ഓരോ മാസത്തിന്റെയും അവസാനം സ്‌കൂളിൽ ബാക്കിയുള്ള അരിയുടെ അളവ് കണക്കാക്കി ഈ പേജിൽ ചേർക്കണം. മാസം, വർഷം എന്നിവ സെലക്ട് ചെയ്‌തു Physical balance കോളത്തിൽ അളവ് ചേർക്കണം. Remarks ചേർക്കാം. Save ചെയ്യാം. ഈ സ്റ്റോക്ക് ആണ് അടുത്ത മാസത്തെ Opening Balance ആയി വരുന്നത്. ചേർത്ത ഓരോ മാസത്തെയും Physical balance താഴെയുള്ള പട്ടികയിൽ കാണാം. ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് AEO അൺലോക്ക് ചെയ്തു തരണം.
4. Special Rice Acquittance
സ്‌പെഷൽ അരി വിതരണം ചെയ്ത കണക്കാണ് ഈ പേജിൽ ചേർക്കേണ്ടത്. സ്‌പെഷൽ അരി അനുവദിച്ചാൽ പേജിൽ കാണാം. അരി വിതരണം ചെയ്ത കണക്ക് ക്ലാസ്സ് തിരിച്ച് ഈ പേജിൽ നൽകി സേവ് ചെയ്യണം.
5. Rice Transfer
ഒരു സ്‌കൂളിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്‌കൂളിലേക്കോ മറ്റാവശ്യത്തിനോ (ഉദാ- ദുരിതാശ്വാസം) അരി നൽകിയാൽ ആ വിവരം ചേർക്കുന്നത് ഈ പേജിലാണ്. Transfer to എന്നിടത്ത് School അല്ലെങ്കിൽ Other നൽകുക. സ്‌കൂളിലേക്ക് എങ്കിൽ സ്‌കൂളിന്റെ പേര് നൽകുക. Other എങ്കിൽ Remarks ൽ ഉദ്ദേശ്യം ചേർക്കുക. Quantity ചേർത്ത് Transfer ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ATTENDANCE
ഈ പേജിൽ രണ്ടു ടാബുകൾ ഉണ്ട്. ഇവ രണ്ടിലും ദിവസേന വിവരങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. (അല്ലെങ്കിൽ DPI നിർദേശിക്കുന്ന സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ.)
1. Attendance


ഓരോ ദിവസവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുക. Date സെലക്ട് ചെയ്യുക. Meal Type കോളത്തിൽ Meal Served, Milk Served, Egg Served, Non availability of food, Absence of Cook, Holiday in School, Others എന്നീ ഓപ്‌ഷനുകൾ കാണാം. ഉച്ച ഭക്ഷണം നൽകിയ ദിവസം Meal Served സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസിലെയും Feeding Strength കാണിക്കും. വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി Save ചെയ്യുക. മുട്ട, പാൽ എന്നിവ കൊടുത്ത ദിവസം ആ ഓപ്‌ഷനുകൾ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്ത് എണ്ണം നൽകുക. ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്ത ദിവസം കാരണം കാണിക്കുന്ന ഓപ്‌ഷനുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് Remarks ചേർത്ത് Save ചെയ്യുക.
2. Cook Attendance
ഇതും ദിവസേന നടത്തേണ്ട എൻട്രി ആണ്. തിയ്യതി സെലക്ട് ചെയ്ത് Cook Name കോളത്തിൽ പേര് സെലക്ട് ചെയ്ത് Save ചെയ്യുക. നേരത്തെ Cook Details പേജിൽ കുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പേജിൽ Cook Name ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
INSPECTION
ഈ ടാബിൽ Inspection Reply എന്ന ഒറ്റ പേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നടത്തിയ Inspection സമയത്തെ ഈ പേജിൽ താഴെയുള്ള പട്ടികയിൽ കാണാം. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ Date, Inspected by, Officer Name എന്നിവ ചേർത്ത് ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ മറുപടി താഴത്തെ കള്ളിയിൽ എഴുതുക. സേവ് ചെയ്യുക. ഇതോടെ മറുപടി താഴത്തെ പട്ടികയിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. വലതുവശത്തെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മറുപടി സമർപ്പിക്കാം.
REPORTS


Reports പേജ് തുറന്നാൽ 16 റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണാം. School Details, Passed Intend, Passed Contingency, Feeding Strength, Issue Details, K2 Register, Purchase Register, Cook Details, Infrastructure Details, Balance Stock, NMP Form 1, Inspection Register, School Annual Data, Monthly Report, Ledger, Cash Book എന്നിവയാണ് അവ. ഓരോന്നിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യമായ കാലയളവ് നൽകിയാൽ അവ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണും അതാത് പേജിൽ കാണും. തിരിച്ചു Reports പേജിലേക്ക് പോകാൻ BACK ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം.
ACCOUNTS
സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ്. ഇതിൽ രണ്ടു പേജുകൾ ആണ് ഉള്ളത്.
1. Opening Balance
01-06-2018 ന് Bank, Cash എന്നിവയുടെ Opening Balance ഇവിടെ ചേർത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. Treasury Account ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാലൻസും ചേർക്കാം.
2. Account Voucher
മൂന്നു തരം ഇടപാടുകൾ ഈ പേജിൽ ചേർക്കാം. Bank Transaction, Payment Vouchers, Receipts. ഓരോന്നും എന്തെന്ന് നോക്കാം.
a. Bank Transaction


ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുമ്പോഴും നാം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോഴുമാണ് ഈ പേജിൽ ചേർക്കേണ്ടത്. ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിച്ചത് ചേർക്കാൻ 'From' എന്നിടത്ത് ബാങ്കിന്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക. 'To Item' എന്നിടത്ത് Cash സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനു നേരെ തുക ചേർക്കുക. താഴെ ചെറു വിവരണവും വൗച്ചർ നമ്പറും ചേർത്ത് Save ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇതോടെ ഇത് താഴെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കപ്പെടുന്നു. ബാങ്കിൽ പണം അടയ്ക്കുമ്പോൾ From ആയി CASH ചേർക്കുക. To Item ആയി ബാങ്കിന്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്ത് തുക ചേർക്കാം. Narration, Voucher Number എന്നിവ ചേർത്ത് സേവ് ചെയ്യാം.
b. Payment Voucher
ചെലവഴിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഈ പേജിൽ ചേർക്കേണ്ടത്. ചെലവഴിച്ച തിയ്യതി സെലക്ട് ചെയ്യുക. Payment From എന്നിടത്ത് CASH സെലക്ട് ചെയ്യുക. 'Select Item' ആയി എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. Purchase of Egg, Milk, Gas, Provisions, Vegetable, Transportation എന്നിവയോടൊപ്പം HM Advance Recoup എന്ന ഓപ്‌ഷനും ഇതിൽ കാണാം. Amount ചേർക്കുക. Narration, Voucher No എന്നിവ എന്നിവ ചേർത്ത് Save ചെയ്യുക.
c. Receipts
വരുമാനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് ഈ പേജിലാണ്. ഉദാഹരണം Gas Subsidy Received, HM Advance, Interest Received, Sale of empty bag, Other income etc. ആദ്യം തിയ്യതി സെലക്ട് ചെയ്യുക. കാലിച്ചാക്ക് വിറ്റത്, HM Advance എന്നിവ പോലെ പണമായി കൈപ്പറ്റിയതിന് Received Head കോളത്തിൽ 'CASH' സെലക്ട് ചെയ്യുക. ബാങ്ക് പലിശ, ഗ്യാസ് സബ്‌സിഡി എന്നിവ പോലെ ബാങ്കിൽ വന്നതിനു ബാങ്കിന്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക. Select Item കോളത്തിൽ ഏതു വഴി ലഭിച്ചു എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. Amount, Narration, Voucher No എന്നിവ ചേർത്ത് Save ചെയ്യുക.
OTHERS
ഈ പേജിൽ ഏഴ് പേജുകളുണ്ട്.
1. Add Menu
മെനു ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഈ പേജ്. തിയ്യതി സെലക്ട് ചെയ്ത് വിഭവം തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ലിസ്റ്റിൽ പേരില്ലാത്തവ ചേർക്കാൻ Others തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ വരുന്ന സെല്ലിൽ പേര് അടിച്ചു ചേർക്കുക. Save ചെയ്യുക. ഒരു വിഭവം ചേർത്ത് സേവ് ചെയ്ത ശേഷം അന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ വിഭവം ചേർത്ത് സേവ് ചെയ്യാം. ആ ദിവസത്തെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത തിയ്യതി തെരഞ്ഞെടുക്കാം. MDMS Meeting എന്ന പേജിലും മീറ്റിങ് നടക്കുന്ന മാസത്തെ MENU ചേർക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ട്.
2. Aadhar Details
ആധാർ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഈ പേജ്.
3. Sample Collection
ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ട ഏജൻസികൾ ഭക്ഷണ സാമ്പിളുകൾ എടുത്താൽ ആ വിവരം ഈ പേജിൽ ചേർക്കണം. Collection Date, കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസി, കളക്ട് ചെയ്ത വിഭവം എന്നിവ സെലക്ട് ചെയ്ത് SAVE ചെയ്യുക.
4. MDMS Committtee Meeting


ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ മെനു ഉച്ചഭക്ഷണ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കേണ്ടതാകയാൽ അത് ഈ പേജിൽ ചേർക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട്. Meeting Day, For the month of എന്നിവ സെലക്ട് ചെയ്യുക. പങ്കെടുത്ത കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ പേരിനു നേരെ ബോക്സിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക. Save ചെയ്യുക. കമ്മിറ്റി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ആ മാസത്തെ വിഭവങ്ങളുടെ മെനു ചേർക്കാം.
5. Other Item Stock
Iron Folic ഗുളികകൾ ലഭിച്ച വിവരം ചേർക്കുന്നതിനാണ് ഈ പേജ്. ലഭിച്ച തിയ്യതി, ആരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു, ലഭിച്ച ഇനം, എണ്ണം എന്നിവ ചേർത്ത് ADD ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
6. Other Item Issue
ഗുളിക വിതരണത്തിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടത്. തിയ്യതി, ക്ലാസ്, ഗുളികയുടെ ഇനം, എണ്ണം എന്നിവ ചേർത്ത് ADD ചെയ്യുക. ഓരോ ക്ലാസ്സിലേതും ഈ വിധം ചേർക്കുക.
7. Audit Details
അവസാനമായി ഓഡിറ്റ് നടന്ന വർഷവും തിയ്യതിയുമാണ് ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ളത്.
       MiD DAY MEAL SCHEME WEB PORTAL-  HELP VIDEO
 
antroid store
Computer Price List
 Telephone & School Code Directory
Mozilla Fiefox Download
java
google chrome

Email Subscription

Enter your email address:

GPF PIN Finder