FLASH NEWS Text Book Indenting 2019-2020 Circular in Latest News+ Sampoorna Updation for SSLC Exam March 2019 -Instructions in Latest News+SSLC Examination March 2019-Notification in Latest News

LATEST NEWS14.11.2018തൃശൂർ ജില്ലയിൽ കൈപ്പമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ശേഖരിച്ചു വിറ്റു കൊണ്ട് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹായം നൽകിയ മാതൃക സംസ്ഥാനത്തു എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
13.11.2018വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുറപ്പാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച്
12.11.2018കേരളം സ്കൂൾ കലോത്സവ മാന്വൽ പരിഷ്കരണം -ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
11.11.2018Inter District Transfer for Panchayath Schools reg.
08.11.2018സംസ്ഥാനതലത്തിൽഹൈസ്കൂൾ ,ഹയർസെക്കണ്ടറി/വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി  വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ഐ ടി മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
08.11.2018Text Book Indenting 2019-2020 Latest Circular
02.11.2018Sampoorna Updation for SSLC MARCH 2019 -Instructions
02.11.2018SSLC Examination March 2019-Notification
01.11.2018സാലറി ചലഞ്ച് - ശമ്പള ബില്ല് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ 
01.11.2018Treasury Fixed Deposits  -  Revision of rates of interest
01.11.2018Final Seniority list of Tamil knowing HSA's eligible for out turn promotion as Headmaster/AEO for the year 2018 -19
31.10.2018സാലറി ചലഞ്ച് - പുതുക്കിയ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 
31.10.2018Cluster coordinators reg -
30.10.2018ഐ.ടി. അര്‍ദ്ധ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷാ സര്‍ക്കുലര്‍
30.10.2018നവകേരള പുനർനിർമിതി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്യാമ്പയിൻ -സംബന്ധിച്ച് -മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ
29.10.2018ക്ലസ്റ്റർ കോ ഓർഡിനേറ്റർമാരായി നിയമിക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകരുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ സ്പഷ്‌ടീകരണം സംബന്ധിച്ച്
25.10.2018October 27 Saturday Working Day for Schools
24.10.2018Athletic Fund Collection through online - direction -reg
24.10.2018നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകളുടെ പരിശോധന -നിർദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്
23.10.2018Higher Grade for Primary school Headmaster
23.10.2018Re -option for employees
22.10.2018Circular -Audit of  ICT  Equipments
22.10.2018Questionnaire Survey
21.10.2018ഭരണപരിഷ്കാരം ഔദ്യോഗികഭാഷാ വകുപ്പ് 2018 ലെ മലയാളദിനാഘോഷവും ഭരണഭാഷാവാരാഘോഷവും സംബന്ധിച്ച്
20.10.2018E-Grantz Help File
20.10.2018Special allowance for Part time contingent employees
19.10.2018Medisep - Letter to DDE's
18.10.2018പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ/ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ / ജില്ലാവിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും നൽകി -ഉത്തരവാകുന്നു
17.10.2018Promotion/Transfer and posting of JS/NMO/Noon Meal Co-Ordinator/Store Keeper and Head Clerk - Orders issued
16.10.2018Study Tour Circulars:- Circular dtd 27.02.13 & Guidelines dtd 2.3.2007
15.10.2018Transfer and posting of HM's reg.
14.10.2018Kerala Service Rules - Special Casual Leave to employees who donate blood components
13.10.2018School Parliament Election Postponed to Oct 22
12.10.2018NuMATS 2018-19 Circular
12.10.2018Kerala School Sasthrolsavam 2018 -IT Fair New Circular
11.10.2018കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവ മാന്വൽ പരിഷ്കരണം -ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
11.10.2018തിരുപ്പതി രാഷ്ട്രീയ സംസ്കൃത സംസ്ഥാൻ നടത്തുന്ന പ്രാക് ശാസ്ത്രി കോഴ്സ് ,പ്രീ ഡിഗ്രി (പ്ലസ് 2 ) ന് തത്തുല്യമായി അംഗീകരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
11.10.2018Transfer/Promotion and posting of Officers in the cadre of Head of Departmental High Schools (Linguistic minority Kannada) Orders issued
11.10.2018Provisional Seniority list of Tami knowing HSA's reg.
11.10.2018ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികകളിൽ നിന്നും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നേടാൻ അര്ഹതയുള്ളവരുടെ പ്രൊവിഷണൽ സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
11.10.2018മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗം ഗസറ്റഡ് ജീവനക്കാർ - 2019 - കലണ്ടർ വർഷം വിരമിക്കുന്നവരുടെ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച്
10.10.2018വായനയുടെ വസന്തം - School Library Circular
10.10.2018Order of the Hon'ble Kerala Administrative Tribunal in filed by Smt. C. Indira, Krishnakripa, Nila Nagar, Yakkara P O, Palakkad - Complied with Rounding Off Qualifying Service for Pension- Orders issued. G.O.(Rt) No. 3924-G.Edn.
09.10.2018അവധി യാത്രാ ആനുകൂല്യം - പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിന്റെ മാറ്റം - സ്പഷ്ടീകരണം 
08.10.2018School Parliament Election Revised Schedule
08.10.2018സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കുമുള്ള ഭവന നിര്‍മ്മാണ വായ്പ - തുക കൈപ്പറ്റുന്നതിനുള്ള സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നത് - 2018-19 ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തില്‍ നിന്നുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് 
07.10.2018പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഫയലുകളും കത്തുകലൂം സെക്ഷനുകളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
06.10.2018മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന - പി എഫില്‍ നിന്ന്‍ താല്‍കാലിക മുന്‍കൂര്‍  അനുവദിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവാകുന്നു
05.10.2018പട്ടികജാതി-പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളില്‍പ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളെ  ദളിതര്‍ എന്നേ വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ പാടില്ല. - സര്‍ക്കുലര്‍
04.10.2018Vidyarangam Circular Dtd 04/10/18
03.10.2018DPI Directions on Declaring Holidays during Flood
03.10.2018Annual School Inspection 2018 -19 Circular
02.10.2018സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കുമുള്ള ഭവന നിര്‍മ്മാണ വായ്പ - തുക കൈപ്പറ്റുന്നതിനുള്ള സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നത് - 2018-19 ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തില്‍ നിന്നുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് 
01.10.2018ടീച്ചർ ടെക്സ്റ്റുകൾ ( Hand Book) തപാലിൽ ലഭിക്കാൻ
30.09.2018150th Birthday of Mahatma Gandhi- Activities to to conduct in Schools
29.09.2018ന്യുനപക്ഷ പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകളുടെ സമർപ്പണം /സൂക്ഷ്മപരിശോധന -തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്
29.09.2018ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം- ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
29.09.2018House Building Advance sanctioned to State Government Employees from 200940 onwards -Transfer of Principal portion of Housing Loan Portfolio to Punjab National Bank and Federal Bank Ltd
29.09.2018Conducting Science/Social Science/Maths/WE Fairs Circulars
28.09.2018മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന - പി എഫില്‍ നിന്ന് എന്‍ ആര്‍ എ അനുവദിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവാകുന്നു
27.09.2018Transfer/Promotion and posting of Junior Superintendents/Noon Meal Co-ordinator/Noon Meal officer/Store Keeper & Head Clerks
26.09.2018ന്യുനപക്ഷ പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകളുടെ സമർപ്പണം /സൂക്ഷ്മപരിശോധന -തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്
25.09.2018CMDRF(Flood 2018) Contribution -Circular
24.09.2018User Manuel CMDRF(Flood 2018) Contribution Details
23.09.2018Finance Department— SPARK PMU - Ensuring the correctness of data entered in SPARK - Instructions
22.09.2018പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
22.09.2018Pre matric Scholarship 2018-19 DPI Circular Dtd 22/09/2018
22.09.2018NMMS 2018-19 DPI Circular Dtd 22/09/2018
18.09.201818.09.2018 ൽ നടന്ന QIP യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ
18.09.2018Hi-Tech School Project Management System-User Manual
17.09.2018Promotion & Transfer of HM/AEO : Panchayath Schools
17.09.2018Pay and Pension Revision 2014 - Payment of Fourth Instalment of Arrears
16.09.2018സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകുന്നു
16.09.20182018 ജൂലൈ 1 മുതല്‍ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയുള്ള ജനറല്‍ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടും മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടുകളിലുമുള്ള നിക്ഷേപത്തുകകൾക്കുള്ള പലിശ നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു
15.09.20182006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്
12.09.2018Transfer and Promotion of  of DDE/DEO
12.09.2018Transfer and Promotion of  of AA/AO/APFO
12.09.2018പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി - സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷനിൽ തുടരാനുള്ള മൊബിലിറ്റി ആനുകൂല്യത്തിനു അർഹതയുള്ളവർ ഓപ്ഷൻ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം ഇളവു വരുത്തുന്നത് - കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
12.09.2018House Building Advance - Verification of e-KYC/KYC by Punjab National Bank and Federal Bank Ltd for employees who have availed House Building Advance from Government
12.09.2018പരിപത്രം - സ്‌കൂളുകളുടെ പരിശോധന - പുതിയ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ  /// പ്രൊഫോർമ 
11.09.2018One Month Salary to Chief Minister's Distress Relief Fund - Directions
08.09.2018പ്രളയത്തില്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് സെപ്‍‌തമ്പര്‍ 14 വരെ അപേക്ഷിക്കാം- സര്‍ക്കുലര്‍
07.09.2018വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും 11.09.2018 ന് പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽപെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഫണ്ട് ശേഖരണം സംബന്ധിച്ച്
1. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം
2 .പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത്
3 .പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ  സർക്കുലർ
06.09.2018സ്കോളർഷിപ്പുകൾ - ന്യുനപക്ഷ പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം/സൂക്ഷ്മ പരിശോധന - നിർദേശങ്ങൾ -
06.09.2018Final Seniority list of HSA's during the period from 01.01.1997 to 31/12/2000 CIRCULAR : Seniority List
06.09.2018SCERT counseling with UNICEF-Notification
05.09.2018ഡിപ്പാർട്മെന്റൽ പ്രൊമോഷൻ കമ്മിറ്റി -(ഹയർ / ലോവർ ) - 2019 കൂടുന്നതിലേക്കായി -കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
05.09.2018സംരക്ഷിതാധ്യാപകരുടെ പുനർവിന്യാസം - യു .പി .വിദ്യാലയങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ഹെഡ് ടീച്ചർ ഒഴിവിൽ എൽ .പി .എസ് .റ്റി . മാരെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
04.09.2018ദുരിതാശ്വാസ  പ്രവർത്തനം - 2018 -വിദ്യാർഥികളുടെ ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
04.08.2018പട്ടികജാതി /പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളെ "ദളിതർ "  എന്ന് വിശഷിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല - നിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
04.09.2018General Administration Department - Government Celebrations or festivals banned for one year 
03.09.2018സെപ്റ്റംബർ മാസ ശമ്പളം പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി.ഡി.ഒ മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
03.09.2018Departmental Test Revised Schedule
03.09.2018Teachers Award -announcement
02.09.2018വിദ്യാരംഗം അദ്ധ്യാപക സാഹിത്യ മത്സരം - 2018 Result
02.09.2018PTA Award
02.09.2018Minutes -Teachers Award -2018 Minutes report
01.09.2018National Teachers Day - reg Notification..
31.08.2018School working day on 01/09/2018 reg -Press release
30.08.2018ഡിവിഷൻ കുറവുമൂലം തസ്തിക നഷ്ടപ്പെട്ടു അധ്യാപക പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി ക്ലസ്റ്റർ കോർഡിനേറ്റർമാരായി നിയമിക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകരുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ നിശ്ചയിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
29.08.2018HSE - SATURDAY WORKING DAY - REG.
28.08.2018APPLICATION FORM & INSTRUCTION FOR GETTING DUPLICATE CERTIFICATE ISSUED FROM PAREEKSHA BHAVAN OF VARIOUS EXAMINATIONS  DUE TO FLOOD
28.08.2018Circular for issuing duplicate Certificate for flood affected persons
27.08.2018Finance Department- SPARK PMU - Training / Processing Support given by unauthorized Persons - Warning and Instructions for Strict Compliance - reg.  
26.08.2018Digital Signature made mandatory
25.08.2018Urgent repairs of Government Buildings damaged in the recent floods - entrusting works to the accredited agencies  
24.08.2018പ്രളയ ബാധിക മേഖലകളിൽ സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ സംബന്ധിച്ച് 1. ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം
2. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സന്ദേശം
23.08.2018Instructions for Flood Affected ICT  Equipments
22.08.2018Sampoorna Data Collection LAst Date August 31
21.08.2018Instructions for Treasuries affected by flood-reg
21.08.2018സ്കൂളുകളില്‍ വെള്ളം ഉയര്‍ന്നത് കാരണം കെട്ടിടങ്ങളില്‍ അടയാളം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിര്‍ദ്ദേശം
21.08.2018Special/Additional English instead of Malayalam in schools Directions
21.08.2018അംഗപരിമിതരായ കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് 2018 -19 -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ
21.08.2018Disaster Management Duty Order- by DDE Idukki
21.08.2018Text Book Distribution on Onam Holidays - Circular
20.08.2018Prof.Joseph Mundasserry Scholarship for Full A+ Holders -Instructions | Online Link
19.08.2018പ്രളയദുരിതം പാഠപുസ്തകവും യൂണിഫോമും നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്കുള്ള സഹായം- സര്‍ക്കുലര്‍
18.08.2018Onam Festival allowance regarding-Circular
17.08.2018SSLC 2018 -Applying New Centres
17.08.2018ഓണം പ്രമാണിച്ച് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ പെൻഷൻ മുൻകൂറായി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഭേദഗതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 
16.08.2018ദിവസ വേതന/കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓണം പ്രമാണിച്ച് അർഹമായ ശമ്പളം മുൻകൂറായി വിതരണത്തിനു അനുമതി നൽകുന്നു
15.08.2018Onam Advance Allowances,Bonus of Aided Schools No need of Counter Signatures from AEO DEO-Circular
14.08.2018Option for Contribution to Chief Minister Distress Relief Fund enabled in SPARK -Circular
13.08.2018Guidelines for Complaint Registration of ICT ecquipments
12.08.2018കേരളം കലോത്സവ മാന്വൽ പരിഷ്കരണം - പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്
11.08.2018Sasthrolsavam 2018- Topics
11.08.2018Independence Day Celebrations Directions
11.08.2018Noon Meal - 5Kg Special Rice during Onam- Circular
10.08.2018First Terminal Examination Time Table
10.08.2018NTSE/NMMS 2018-19 Circular
10.08.2018First Terminal Examination Time Table
10.08.2018NTSE/NMMS 2018-19 Circular
10.08.2018First Terminal Examination Time Table
09.08.2018School parliament election 2018-19 Postponed
08.08.2018സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2017 -18 ലെ ബോണസ് -പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു-ഉത്തരവ്
08.08.2018AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS 
08.08.2018സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും  2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ്  അനുവദിച്ചു- ഉത്തരവ്
07.08.2018Govt. Employees Health Insurance Revised Guidelines
03.08.2018Provisional Seniority List of HSA's For The Period From 01-01-2001 To 31-12-2006 (REVISED)
02.08.2018Transfer order - Primary Teacher -Malayalam & Tamil 2018 -19 -Idukki District
01.08.2018Teachers Bank-Teachers List in Idukki District 2018-19
01.08.2018INSPIRE Award 2018 Online Registration/Nomination Date Extended
31.07.2018Iron Folic Tablet Distribution (WIFS) Circular 2018-19
31.07.2018Circular -Conducting School Level Camp
31.07.2018Circular -Little KITEs unit activities for the year 2018-19
31.07.2018Circular -School Wiki award 2018
30.07.2018HSE Principal promotion -reg
30.07.20182018 -ലെ മലയാളഭാഷാ പഠനച്ചട്ടങ്ങൾ -നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ചു
1)
H(3)/52140/2016/DPI dtd 30.07.2018
2) H(3)/52140/2016/DPI dtd 26.07.2018
29.07.2018School Parliament election 2018 -19 -reg
29.07.2018Ad-hoc DPC(Higher) 2018 - Confidential Report -reg
28.07.2018File Audit -reg
27.07.2018Navakeralam Missions - Live Telecast through VICTERS - Circular
26.072018GAIN PF Circular dated 27.07.2018 to Aided school HM's &AEOS
26.07.2018Relinquishment order
25.07.2018SSLC 2018-19 Circular on online Submission of Answer Sheets and CV Covers
25.07.20182018 - 19 വർഷത്തെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവത്തിനാവശ്യമായ  സാധനസാമഗ്രികൾ സ്പോണ്സർഷിപ്പിലൂടെ വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ചു  -
25.07.2018Inviting Service Cards for JS promotion - Reg
24.07.2018ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് പ്രത്യേക ഐസിടി  പരിശീലനം ക്രമീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
24.07.2018ദിവസ വേതന/കരാർ ജീവനക്കാരുടെ വേതനം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവാകുന്നു 
24.07.2018Transfer - AA/AO/AA/APFO
23.07.2018ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രേണ്ടുമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം /സ്ഥാനക്കയറ്റം  -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്
23.07.2018HM/AEO Transfer -Higher option Transfer order -reg
23.07.20182018-19 വര്‍ഷം തസ്തിക ന‍ഷ്ടമാകുന്ന അനദ്ധ്യാപകരെ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനുവേണ്ടി മാത്രം അനദ്ധ്യാപക തസ്തികകള്‍ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നിലവിലുള്ള മാനദണ്ഡമായ 1500 കുട്ടികള്‍ എന്നത് 1200 ആയും 700 എന്നത് 500 ആയും കുറച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
22.07.2018General Education Department- newly appointed teachers in govt,aided school-training -sanctioned -orders issued
21.07.2018കൊതുകു വലയും സൈക്കിളും വാങ്ങുന്നതിനുള്ള 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ മുൻകൂർ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള പത്രിക 
15.07.2018PRISM സോഫ്റ്റ് വെയർ വഴി ഓൻലൈനായി അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, പോലീസ് എന്നീ വകുപ്പുകളിലേയ്ക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവാകുന്നു
14.07.2018പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി - സർവ്വീസിലിരിക്കെ മരണപ്പെടുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ആശ്രിതർക്ക് ആശ്വാസ ധനസഹായം - അപേക്ഷകർ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകളൂം തുക അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും
13.07.2018പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ അക്കാദമിക് /മിനിസ്റ്റീരിയൽ ജീവനക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്ന സംബന്ധിച്ച്
12.07.2018ഹരിതോത്സവം നിർദേശങ്ങൾ
11.07.2018House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders
10.07.20182018-19വര്‍ഷത്തെ തസ്തിക നിര്‍ണ്ണയം - തസ്തിക നഷ്ടപ്പെട്ട് പുറത്താകുന്ന അധ്യാപകരെ 1:40 അനുപാതത്തില്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
10.07.2018സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ  
09.07.2018Transfer and Posting of PA to DEO
08.07.2018HM/AEO Higher option
07.07.2018സ്‌കൂളുകളിൽ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
06.07.2018കൈരളി വിജ്ഞന പരീക്ഷ 2018
05.07.2018Renewing Teachers Bank
 
1) No.H2/42500/2018/DPI  dated 04.07.2018
 
2) No.H2/42500/2018/DPI  dated 05.07.2018
04.07.2018Muslim-Nadar-Anglo Indians-LSS-USS Scholarship 2018-19
04.07.2018Distribution of weekly Iron and Folic acid Tablets 2018 -19 reg
04.07.2018Renewing Teachers Bank -reg
04.07.2018DA Arrear claims can Submit Separately .Instructions
03.07.2018Health Insurance For State Govt Employees :  Employee Registration : Employee User Manuel : ONLINE LINK
02.06.2018Stamp,Flag distribution -reg
01.07.2018Waste Disposal
30.06.2018Science Seminar 2018-19 Direction
29.06.2018General Education Department- general education protection project- official appointed on deputation basis -orders issued 
28.06.2018Single Window School/Combination Transfer Allotment Result | Instructions
27.06.2018അധ്യാപക ക്ഷേമ ഫൗണ്ടേഷന്‍ അധ്യാപകരുടെ മക്കള്‍ക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാര്‍ഡ്:ഉത്തരവ് | ലിങ്ക്
27.06.2018'ഗുരുവന്ദനം'  പരിപാടി സ്കൂളുകളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
26.06.2018Daily wages basis teachers to attend      meeting - Permission reg.
26.06.20182004, 2009 ശമ്പള പരിഷ്കരണം - ആഡിറ്റ് തടസ്സവാദം മുഖേന ശമ്പളത്തിൽ കുറവ് വന്ന ജീവനക്കാർക്ക് റീ - ഓപ്ഷൻ - സമയ പരിധി
21.06.2018Finance Department—Pay Revision arrears— Third installment—Directions to process the same in SPARK—Modified instructions to re process the erroneous first& second installment
21.06.2018Finance Department— SPARK Integration and Bifurcation of head of account 02-Wages - Directions
20.06.2018സര്‍വ്വീസ് ബുക്ക് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രേഖകള്‍ എയിഡഡ് മാനേജര്‍മാര്‍ക്ക് സ്കൂള്‍ സമയം സ്കൂളില്‍ വെച്ച് മാത്രം പരിശോധിക്കാം ..ഉത്തരവ്
20.06.2018Family benefit to NPS employee after death-Order
20.06.2018Income Tax Return e-filing (PDF Format)
20.06.2018ആദായ നികുതി റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യാന്‍ വേണ്ട 10 രേഖകള്‍
19.06.2018Uneconomic സ്ക്കൂളുകളിലെ നിയമനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗ നിർദേശങ്ങൾ
19.06.20182017-18 അദ്ധ്യയന വർഷം 5 ,8  ഡിവിഷനുകൾ പുതുതായി ആരംഭിച്ച സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വിടുതൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
19.06.2018ജീവനക്കാരുടെയും പെന്‍ഷന്‍കാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി (MEDISEP) - തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, സര്‍വ്വകലാശാലകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെയും പെന്‍ഷന്‍കാരുടെയും വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിര്‍ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 
18.06.2018മതിയായ എണ്ണം കുട്ടികളില്ലാത്ത വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപക നിയമനകൾക്കു മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശം  പുറപ്പെടുവിച്ചു -ഉത്തരവ്‌
17.06.20182015-2016 ലെ തസ്തികനിര്‍ണ്ണയത്തിനു ശേഷം തസ്തികയില്ലാതെ പുറത്തുനിന്ന കാലയളവ് പുനർക്രമീകരിക്കുമ്പോൾപ്രസ്തുതഅധ്യാപക/അനധ്യാപകജീവനക്കാർക്ക് അധികതുകനൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽതിരിച്ചുപിടിക്കണമെന്നനിർദേശംനടപ്പിലാക്കേണ്ടതില്ലെന്നു-ഉത്തരവ്പുറപ്പെടുവിച്ചു.
16.06.2018D.L.Ed. (Hindi)- Self Financing -List of candidates selected for Admission-reg.
16.06.2018B.Ed. Training Course
16.06.2018Staff Fixation Order 2018-19 Order No: H(2)/21500/2018/DPI   dtd 16.06.2018
15.06.2018Formation of Smart Energy Club 2018 Circular || Enrollment form |
14.06.2018SSLC Certificate Distribution Circular
13.06.2018School Kalolsavam 2018-19:Allotment of fund
12.06.2018Transfer/promotion and posting of JS/NMO/Noon Meal Co-ordinator/Store Keeper and Head Clerks - Orders issued
11.06.2018General Education     General Education Department- Higher secondary education- qualification of communicative English post-amended -orders issued G.O(Ms)No.78-G.Edn
07.06.2018General Education Department- to give equivalent certificate - standing committee constituted -orders issued G.O(Rt)No.2038-G.Edn
07.06.2018General Education Department- estta-Kerala State Literacy Mission Authority-to mention eligible for higher studies -sanctioned-orders issued
07.06.2018General Education Department- Higher secondary education- qualification of communicative English post-amended -orders issued
07.06.2018പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ വികസനവകുപ്പ് - ഏകലവ്യ /ആശ്രമം/മോഡൽ  റെസിഡന്റിൽ സ്കൂളുകൾ 2018 -19  അധ്യയന വര്ഷം ഒഴിവുള്ള തസ്തികകളിൽ അധ്യാപകരെ നിയമിച്ചുനിയമിച്ചു ഉത്തരവ്
07.06.2018പി എ ടു ഡിഇഒ / സീനിയർ സുപ്പീരിന്റെണ്ടെന്റ് (ഹയർ ഗ്രേഡ് ) തസ്തികയിലുള്ള സ്ഥലംമാറ്റവും നിയമനവും - 40500 -85000 രൂപ ശമ്പളനിരക്കിൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
07.06.2018സീനിയർ സുപ്രണ്ടിന്റെയും   തത്തുല്യ തസ്തികയിലുള്ളവരുടെയും 40500 -85000  ശമ്പള നിരക്കിലുള്ള  ആനുപാതിക ഹൈർഗ്രേഡ് (Ratio promotion)അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു
06.06.2018സീനിയർ സുപ്രണ്ടിന്റെയും തത്തുല്യ  തസ്തികയിലെയും  സ്ഥലംമാറ്റക്രെമീകരണവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും  നൽകി  ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
05.06.2018Quotation Notice - Medals -reg
04.06.2018CR for Promotion to the Post of HM Promotion
04.06.2018HM Promotion Order 2018 -Idukki District
04.06.2018Textbook 2018-19 Additional Indenting -Circular
04.06.2018NMMS 2018-19 - Circular 2
03.06.2018Dl.Ed Hindi 2018-19 - Merit Quota (Government) reg
03.06.2018Centre for Cultural Resources and Training -Details of proposed Training Programmes during the year 2018-2019
02.06.2018Bio diversity prize reg- School details
01.06.20182017 -18 അധ്യയന വര്‍ഷം പുതുതായി ആരംഭിച്ച V,VIII  എന്നീ  ഡിവിഷനുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ടിസി  നൽകുന്നത് -സംബന്ധിച്ചു്
01.06.2018വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദി - രൂപീകരണവും നടത്തിപ്പും സംബന്ധിച്ച്
01.06.2018വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി - അദ്ധ്യാപകദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മത്സരങ്ങള്‍
01.06.2018Directions on Sixth Working Day Activities
31.05.2018Confidential Report reg
30.05.2018സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - 2018 -19 -പൊതുമാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
30.05.2018Transfer and Postings of HM/AEO, Panchayath High School HM - orders - reg
 1) Order No.D5/7000/2018/DPI  dated 30.05.2018
 2) Order No.D5/12500/2018/DPI  dated 30.05.2018
30.05.20181).ഹൈടെക് സ്കൂൾ പദ്ധതി - സമഗ്ര വിഭവ പോർട്ടൽ വിന്യസിക്കുന്നതിനുള്ളസമീപനരേഖ അംഗീകരിച്ചുംമാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ബാധകമാക്കിയും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
2).സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പോർട്ടൽ -സമീപന രേഖ
30.05.2018വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗം ഗസറ്റഡ് ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കൽ - സമ്പൂർണ അധിക ചുമതല 01.06.2018  മുതൽ അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
29.05.2018കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗണ്‍സിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍  വായന പക്ഷാചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
28.05.2018Transfer and posting of A.A/A.O/APFO reg
28.05.2018സ.ഉ.(സാധാ)നമ്പർ1938/2018/ പൊവിവ     25.05.2018     പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിലെ ജില്ലാവിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം /സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി നിയമിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
28.05.2018Free Uniform Distribution 2018-19 - Directions
24.05.2018Free Uniform Distribution 2018-19 - Directions
23.05.2018Primary HM Promotion List- Idukki District
22.05.2018General Education Department - Qualification of  LPST,UPST appointment -amended -orders issued  G.O(Ms)No.67-G
21.05.2018Sixth Working Day 2018-19 Directions
20.05.2018Higher secondary education - admission -sanctioned -orders issued G.O(Ms)No.65-G.Edn
19.05.2018DLED Course - Govt/Aided
18.05.2018SPARK Connected Biometric Punching System -Order
18.05.2018K-TET Eligibility Test June 2018-Notification
16.05.2018Daily Wage Posting 2018-19 DPI Order (Govt.School)
15.05.2018Daily Wage Posting 2018-19 DPI Order (Aided.School)
14.05.2018പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് 05.04.2018  ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ)നമ്പർ 1327 / 2018 /പൊവിവ- പിഴ തീർത്തു വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
13.05.2018ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി - സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി  -മാർഗനിർദേശങ്ങൾ/കർമ്മ പദ്ധതി -സംബന്ധിച്ച്
12.05.2018Noon Meal programme 2018-19 Directions
11.05.2018Best PTA Award 2017-18 Instructions
10.05.2018HM/AEO transfer provisional list 2018-19
09.05.2018General Education Department- D.Ed course renamed as D.El.Ed-sanctioned -orders issued G.O(Rt)No.1700-G.Edn
08.05.2018Appointment of teachers at Model Residential Schools reg.||Circular  ||Application form and vacancy report
07.05.2018സർക്കാർ /എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ വിവിധ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്കു ഫണ്ട് ലഭ്യത
06.05.2018Pre- Primary Teachers Training -application called for -reg
05.05.2018Seniority List _of KannadaHM/AEO's for promotion as DEO in Kasaragod Dist reg
04.05.2018TimeTable Generator -Ubuntu O S based
03.05.2018State Award for Teachers 2018-19-Circular&Application Form
02.05.2018Ninth Standard SAY Examination Circular
26.04.2018കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ വർഷത്തിൽ 3 തവണ നടത്തുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്
25.04.2018വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം  - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12  ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
25.04.2018സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
25.04.2018Finance Department: Pay Revision arrears Third installment Directions to process the same in SPARK
24.04.2018SSA Vacation Training Permission to attend Training in Other Districts
23.04.2018ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ ഒരു പ്ലാവിൻതൈ -പരിസ്ഥിതിദിനം -നിർദേശങ്ങൾ
22.03.2018മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019  സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ
21.04.2018Loan Advance Refund Instructions
20.04.2018Transfer and Posting of DDE's & DEO's Reg.
19.04.2018അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനം ജില്ല മാറി പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
18.04.20182017-18 വര്‍ഷാവസാനത്തിൽ ട്രഷറി ക്യു വിലേക്ക്   മാറ്റിയ ബില്ലുകൾ /ചെക്കുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ
17.04.2018IFMS - Utilization and monitoring plan fund -Opening of new dedicated new special TSB account for the plan funds-Orders issued
16.04.2018Inclusion of statement on committed/accrued liabilities in Finance Accounts of the State for the financial year 2017-18
16.04.2018Exhibition of Implicit Subsidies in the Finance Accounts
15.04.2018Vacation  Training -Revised Circular
14.04.2018High Tech School Survey 3rd Phase - Circular
11.04.2018Probation reg:
10.04.2018വിവിധ  സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന  ഫാറങ്ങളും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ദ്വിഭാഷാരീതിയിലായിരിക്കണമെന്നു   നിർദ്ദേശം നൽകികൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു .
09.04.2018Insisting UID mandatory for admission to all classes in recognised unaided schools
08.04.2018അംഗീകരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർപഠനംസാധ്യമാകുന്നതിനായിഅംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളിലെ 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
07.04.2018Revision of pension and other related benefits consequent on Revision of Pay scales from 01/07/2014 - Modification  GO(P)No 56/2018/
06.04.2018Finance Department- Medical Insurance Scheme for State Government Employees and Pensioners(MEDISEP)-directions -reg No.28-2018
05.04.2018വിദ്യാഭാസ അവകാശ നിയമം -2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ-സ്കൂൾ മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്‌ളാസ്സ് വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു.
04.04.2018SPARK - Merging of Arrear Salary /P F Amount to the Salary - Sanction Order
03.04.2018Aided School കള്‍ക്ക് ആസ്തി വികസന ഫണ്ടില്‍ നിന്നും തുക അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങള്‍
02.04.2018ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സർവ്വകലാശാലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
01.04.2018Authorisation to Administrative Departments for reallocation of fund resumed under STSB/TP Accounts in respect of Grant-In-Aid institutions
31.03.2018മധ്യവേനലവധിക്കാലത്തു സ്കൂളുകളിൽ പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്  നിരോധിച്ചു നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു-ഉത്തരവ്
31.03.2018വിശ്വാസ് സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ പ്രീമിയം/വരിസംഖ്യ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു
30.03.2018വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗം ഗസറ്റഡ് ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കൽ -സമ്പൂർണ അധികാര ചുമതല 01.04.2018  മുതൽ അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് 
29.03.2018സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിവിധ  അധ്യാപക തസ്തികകളിലെ (ഹൈ സ്കൂൾ അസിസ്റ്റന്റ് / ഭാഷ/ സ്പെഷ്യലിസ്റ് /പ്രൈമറി അധ്യാപക ജീവനക്കാർ സഹതാപാർഹ അന്തർജില്ലാ സ്‌ഥലം മാറ്റം -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു്
28.03.2018Treasury Working Day -Order 
27.03.2018The higher secondary schools will be on the 31st of the working day
27.03.2018SPARK - General Instructions for Strengthening Security
26.03.2018Pay and Pension Revision 2014 - Payment of Third installment of Arrears - Revised order 
25.03.2018Application inviting for General Transfer in the cadre of JS/NMO/Store Keeper Application inviting for General Transfer in the cadre of JS/NMO/Store Keeper
24.03.2018Probation - Head Clerks,Junior Superintendents,Noon Meal officer,Store Keeper
23.03.2018
22.03.2018Summer Vacation Schools Closes on March 31
22.03.2018Important ICT Training for the year 2018 -19- Guidelines
22.03.2018Panchayath Schools - Seniority list of HM's
21.03.2018Teacher post - re-nominated :Circular
20.03.2018
20.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
18.03.2018
17.03.2018
16.03.2018
15.03.2018
14.03.2018
13.03.2018
12.03.2018
11.03.2018
10.03.2018
09.03.2018
08.03.2018
07.03.2018
06.03.2018
05.03.2018
04.03.2018
03.03.2018
02.03.2018
01.03.2018
28.02.2018
27.02.2018
26.02.2018
25.02.2018
24.02.2018CWSN(2) -SSLC Examination March 2018 -Order No.IED/69670/17/DPI  dated 23.02.2018
23.02.2018 Qualification for promotion to the cadre of HM in Aided Primary Schools
22.02.2018School Sureksha Authority - 2016 
21.02.2018ORC school nodal teacher included in PTA executive committee- orders issued G.O(Ms)No.17-G.Edn 
20.02.2018DA - Time limit for crediting arrears to Provident Fund account - Extended
19.02.2018 Summer coaching camp selection 2018-19
18.02.2018സ്ക്കൂളുകളിലെ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പുതിയ ഭാഷാ പ്രതിജ്ഞ
17.02.2018Chiak Scholarship Circular: N2/10507/DPI dtd 12.02.2018
17.02.2018 Pre-Matric Scholarship 2018-19 - NSP - School Registration - Reg:-
17..02.2018Regularisation of of service of Teachers who are appointed for additional posts in Aided Schools Schools before 01-06-2011
17.02.2018General instructions for preparation of Bill in SPARK for the period prior to 2/2011 in the case of employees having PEN Circular 09/2018/Fin dtd  08/02/2018
16.02.2018SSLC EXAMINATION – MARCH 2018 CENTRALIZED VALUATION - APPLICATION FOR EXAMINERSHIP INVITED..CIRCULAR
15.02.2018Directions from DPI on Noon Meal during Exam Time
15.02.2018e-treasury - Collection of Government money through all branches of e-treasury integrated banks - inclusion of Union bank GO(P)No 16/2018/Fin dt   08/02/2018
14.02.2018Gen Edu Department- Students Police cadet project- reg
14.02.2018Higher Secondary Education- general transfer of higher secondary school teachers - criteria and guidelines -order amended
12.02.2018 Summer Coaching camp selection 2018 - 19
12.02.2018 Probation Declaration
09.02.2018IT Annual Exam Std 8, 9  reg.Circular
09.02.2018Academic Master Plan Submission _Instructions
08.02.2018General transfer of gazetted ministerial-application called for -reg.D1/5600/17/DPI  dtd  06.02.2018
07.02.2018Internal arrangement of Office Attendants - Orders issued
06.02.20182018 ജനുവരി 1 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള ജനറൽ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടും മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടുകളിലുമുള്ള നിക്ഷേപത്തുകയ്ക്കുള്ള പലിശ നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. G.O 13/2018 Fin dtd 02/02/2018
05.02.2018Provisional seniority list of DIET Lectures
05.02.2018Ratio promotion in the cadre of Junior Superintendent (HG) - Orders issued
05.02.2018SSLC A,B List Publishing, CE Mark, Grace Mark Entry , Cancellation Reg. Circular dtd 03-02-2018 
05.02.2018THSLC - Publishing A list, CE mark Entry, Gracemark Entry , Cancellation reg.
03.02.2018Panchayath High School Headmasters Seniority list
03.02.2018Higher Secondary Principal Promotion: 1.Circular || Seniority List ||
01.02.2018LSS/USS Exam Postponed to Feb 24 ltr dtd 31-01-2018 
01.02.2018Finance Department - Strengthening of TSB system - Further Guidelines issued.Circular 08/2018/Fin dtd 30/01/2018   
31.01.2018HSA appointment in Government Schools - revised percentage GO(P)No.6/2018/GEdn dtd 23.01.2018
31.01.2018Transfer,Promotion and Posting of JS/NMO,Store keeper
31.01.2018 By Transfer - Physical Education Instructors
29.01.2018Promotion, Transfer and posting of PA to DEO
29.01.2018Ratio promotion in the cadre of Senior superintendent
29.01.2018Transfer and promotion of senior superintendent
29.01.2018Ratio promotion in the cadre of Senior superintendent
29.01.20181960 ലെ കേരള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ - ഭൂസ്വത്തുക്കളും മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് 2017 ലെ പത്രികാ സമർപ്പണം - സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു  circular No:13/2018/Fin dtd 25/01/2018   
27.01.2018Using writing boards in SSLC Exam 2018 reg.DPI ltr dtd 27-01-2018
27.01.2018OISCA International - Starting "Love Green Clubs" in Schools reg.Circular dtd11-01-2018
25.01.2018SSLC CE MARK PUBLISHING REG.ltr dtd 24-01-2018
25.01.2018SSLC EXAMINATION MARCH 2018 - CONCESSION TO CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS - FIRST LIST ||1.  Order   ||  2.DEO list  ||
23.01.2018Duty Leave for attending Education seminar of recognised Teachers Association in connection with Annual Conference reg.order dtd 17-01-2018
23.01.2018Duty Leave for attending Education seminar of recognised Teachers Association in connection with Annual Conference reg.order dtd 17-01-2018
23.01.2018Sanskrit Exam 2017- 18 Circular
23.01.2018Child Rights Commission Directions
21.01.2018Thrown out teachers - Details called for -reg.  ||1. Notification ||2 Form I  || 3. Form III ||
20.01.2018SSLC EXAMINATION 2018 IT-EXAMINATION CIRCULAR
20.01.2018Hai School Kuttikkootam renamed as Little KITES-Circular
20.01.2018Provisional A-list for SSLC March 2018 published - Circular
20.01.2018General Transfer of Panchayath school teachers and Primary HMs Circular A5/96000/17/DPI dtd 17.01.2018
20.01.2018Endorsement -Promotion of AA/AO/APFO
19.01.2018ശമ്പള പരിഷ്കരണം 2014 - അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 07/2018/Fin dtd  19/01/2018
19.01.2018Application Invited for District Coordinators -Notification..
19.01.2018Provisional seniority list of Class IV emloyees in the Directorate
19.01.2018Ratio promotion junior superintendents
16.01.2018Typist ratio promotion 
15.01.2018Text Book Distribution 2018-19 First Volume reg.
12.01.2018General Education Department- High tech school project- ICT equipment- contract between KITE and school-sanctioned-orders issued G.O(Rt)No.165-G.Edn dtd 10/01/2018
12.01.2018General Education Department- High tech school project- ICT hardware purchase-renewed guideline -orders issued G.O(Rt)No.97-G.Edn  dtd  06/01/2018
11.01.201829.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018
11.01.2018GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018
10.01.2018Amendment in KER for promotion as HM in High schools Gazette Notification
09.01.2018Finance Department - Updation of employee details in SPARK database - Further Guidelines  03/2018/Fin    dtd  08/01/2018    
09.01.2018HBA - ഭവന നിർമ്മാണ വായ്പ തുക കൈപ്പറ്റുന്നതിനുള്ള തിയ്യതി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത്  - 2017-18 ലെ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് - നിർദ്ദേശങ്ങൾ      04/2018/Fin dtd  08/01/2018
09.01.2018Pay Revision 2014 - Rules for fixation of Pay - Modified GO(P)No 157/2017(88)/Fin dtd 19/12/2017
09.01.2018SSLC EXAMINATION-2018_Modification of Social Science Exam
08.01.2018Aided School Teachers - -Thrownout  cases 1)Circular No:  H2/44444/2017/DPI dtd 08-01-2018   2)Proforma (Form I to IV)   
08.01.2018Deduction of Tax at Source - Income Tax Deduction from Salaries during the financial year 2017-18 under Section 192 of the Income -Tax Act 1961. 01/2018/Fin dtd 06/01/2018    
08.01.2018Pay Revision 2014 - Notional Fixation of Pay to Higher Secondary School Principals in the Department of Higher Secondary Education on completion of 15 Years of Service in the post of Higher Secondary School Teacher- Sanctioned GO(P)No 1/2018/(92)/Fin dtd 01/01/2018
08.01.2018New ICT Guidelines for the Purchase of ICT Equipments
08.01.2018SSLC CWSN Date Extended Circular dtd 05-01-2018
05.01.2018English Diploma course - Reg -Notification
05.01.2018Inviting application for English Teachers
05.01.2018Inter District Transfer - Compassionate Ground - Notification reg.
04.01.2018SSLC Model Exam  Feb 2018 Circular & Time Table
04.01.2018Transfer and Promotion of AA/AO/APFO- Endorsement dtd 04-01-2018
04.01.2018Vidyarangam Kala Sahithya Vedi Sargasahithi 2018 -Adhyapaka Sahithya Shilpashala  Circular & Form
04.01.2018High Tech School Project - School Survey Second Phase  reg. Circular dtd 03-01-2018
30.12.2017 K-TET Examination - Scribe -reg:-
29.12.2017Implementation of GAINPF system - Introduction of online PF admission and closure in GAINPF
29.12.2017സമയ ബന്ധിത ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
29.12.2017HM Transfer and Promotion
29.12.2017SSLC IT MODEL EXAM 2018 NOTIFICATION
23.12.2017Donation to CM'S Okhi Disaster Relief fund from the salary of Dec2017  - Revised Circular circular dtd 23-12-2017
22.12.2017Donation to CM'S Okhi Disaster Relief fund - Revised Circular circular dtd 21-12-2017
22.12.2017പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ പെൻഷൻ വിഹിതം അടവാക്കുന്നതിൽ വ്യക്തത വരുത്തി ഉത്തരവാകുന്നു 94/2017/Fin dtd  20/12/2017
22.12.2017Pay Revision 2014- Rules for Fixation of Pay - Modified- Orders Issued.GO(P)No 157/2017/Fin dtd  19/12/2017
22.12.2017RMSA - Application invited on deputation basis
22.12.2017IED Special EducatorD6/68105/2017/DPI dtd 19.12.2017
19.12.2017പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്/ദിവസ വേതന/കാഷ്വൽ/കരാർ ജീവനക്കാരുടെ വേതന ബില്ലുകൾ മാറുന്നതിനുള്ള ശീർഷകം.
19.12.2017Direction from DPI on 58th School Kalolsavam
16.12.2017Staff Fixation 2016-17-Directions - 110/J2/17/GEdn dtd 15.12.2017
15.12.2017Transfer and Posting of DEO's order dtd 13-12-2017
15.12.2017LSS USS EXAMINATION FEBRUARY 2018 NOTIFICATION
15.12.2017Transfer and posting and promotion of JS/NMO/StoreKeeper - Orders issued
15.12.2017Working Day to Schools on February 17 instead of DEC 16 reg .
15.12.2017Request to donate two days salary of Govt.Employees and Teachers to CM'S Okhi Disaster Fund
13.12.2017Energy Conservation Day Celebration on Dec 14 - pledge to be taken..reg.
13.12.2017Staff Fixation 2016-17 Time limit Extended DPI ltr dtd 13-12-2017
13.12.201758Th School Kalolsavam 2018, January 6 to 10 at Thrissur - Directions to Team Managers and stage Managers
12.12.2017School Protection Programme -Direction from DPI on appointing DEO as Nodal Officer
12.12.2017Sanskrit Scholarship Exam 2017-18 on 29 &30 Jan 2018 reg.
12.12.2017Provisional Seniority list of DIET Lecturers from 01.01.2006 to 31.05.2017
12.12.2017 Transfer & posting Linguistic minority Tamil
12.12.2017HM/AEO Transfer
12.12.2017Junior Red Cross Exam 2017 - Notification
08.12.2017Updation of employee details in SPARK database - Further Guidelines issued. CircularNo:87/2017/Fin dtd 06/12/2017    
06.12.2017എല്ലാ പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ജീവനക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ അലവൻസ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 154/2017/Fin dtd 03/12/2017
06.12.2017എല്ലാ പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ജീവനക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ അലവൻസ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 154/2017/Fin dtd 03/12/2017
06.12.2017MLA ADF - സ്കൂളുകളെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്ന പദ്ധതിക്കായി ആസ്ഥി വികസൻ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനു അനുമതി - മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ച് ഉത്തരവാാകുന്നു.GO(P)No 153/2017/Fin dtd 01/12/2017  
05.12.2017സംസ്ഥാന ലൈഫ് /ഗ്രൂപ് ഇൻഷുറൻസ് വരിക്കാരുടെ പ്രീമിയം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ വിശ്വാസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഇൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ദീർഘിപ്പിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 152/2017/Fin dtd  30/11/2017    
05.12.2017 Transfer/promotion-Linguistic minority tamil order NO:D4/6551/2017 DPI dtd 30-11-2017
05.12.2017Retirement details of Gazetted  ministerial staff 
01.12.2017DPC(Lower) 2018 - Confidential report -reg:-DPI ltr dtd 01/12/2017

 
antroid store
Computer Price List
 Telephone & School Code Directory
Mozilla Fiefox Download
java
google chrome

Email Subscription

Enter your email address:

GPF PIN Finder